sew-eurodrive.ua

вход
 
Вы здесь: Главная > Пресса > Корреспонденция 2016 > Pressemitteilung
Пресса
17.05.2016

Новая серия энергосберегающих моторов DRN
 
News
DRN motor
DRN motor

 Новая серия энергосберегающих двигателей DRN

Ведущий производитель мотор-редукторов и редукторов SEW-EURODRIVE обновил линейку своих электродвигателей. Это связано с введением в Евросоюзе уровня энергосбережения IE3 для асинхронных моторов мощностью от 7,5 до 375 кВт (а с 1 января 2017 г. - от 0,75 до 375 кВт). Основными у SEW-EURODRIVE теперь будут новая серия электродвигателей DRN (уровень энергосбережения IE3) и серия DRS (IE1). Серия DRS продолжает выпускаться, т.к. на них есть спрос в странах, где нет требований по энергосбережению (в том числе Украина), а также, например, в исполнении с тормозом для стран Евросоюза (попадает под исключение в стандарте по энергосбережению). Производство моторов SEW-EURODRIVE серий DRE (IE2) и DRP (IE3) будет прекращено с 2017 г.

Как и все предыдущие серии электродвигателей SEW-EURODRIVE, новая серия DRN ориентирована на применение в мотор-редукторах, и имеет большое число опций и исполнений (тормоза, датчики нагрева и скорости, антикоррозионное исполнение и многое другое). Одна из новинок в моторах DRN - возможность установки электронного датчика контроля срабатывани и износа тормоза (DUE), что может повысить надежность в ответственных применениях.

 Интерес к мотор-редукторам SEW-EURODRIVE c электродвигателями серии DRN с повышенным уровнем энергосбережения (кпд) в последнее время растет также на украинском рынке по двум причинам:

- Из-за роста цены на электроэнергию срок окупаемости энергосберегающих моторов снижается уже до 2-3 лет, а далее они уже будут давать экономию,

- Для экспорта продукции с электроприводами в большинство стран мира, где есть требования по энергосбережению, требуется применение моторов с уровнем не ниже IE3.

В связи с этим ООО «СЕВ-Евродрайв», которое является дочерним предприятием концерна SEW-EURODRIVE в Украине, приняло решение о начале сборки моторов серии DRN В собственном сборочно-сервисном центре в Днепропетровске.

www.sew-eurodrive.ua


Нова серія енергозберігаючих електродвигунів DRN

Провідний виробник мотор-редукторів і редукторів SEW-EURODRIVE оновив лінійку своїх електродвигунів. Це пов'язано з введенням в Євросоюзі рівня енергозбереження IE3 для асинхронних двигунів потужністю від 7,5 до 375 кВт (а з 1 січня 2017 року - від 0,75 до 375 кВт). Основними у SEW-EURODRIVE тепер будуть нова серія електродвигунів DRN (рівень енергозбереження IE3) і серія DRS (IE1). Серія DRS продовжує випускатися, тому що на них є попит в країнах, де немає вимог з енергозбереження (в тому числі Україна), а також, наприклад, у виконанні з гальмом для країн Євросоюзу (потрапляє під виключення в стандарті з енергозбереження). Виробництво моторів SEW-EURODRIVE серій DRE (IE2) і DRP (IE3) буде припинено з 2017 р

Як і всі попередні серії електродвигунів SEW-EURODRIVE, нова серія DRN орієнтована на застосування в мотор-редукторах, і має велике число опцій і виконань (гальма, датчики нагріву і швидкості, антикорозійне виконання і багато іншого). Одна з новинок в моторах DRN - можливість установки електронного датчика контролю спрацьовування і зносу гальма (DUE), що може підвищити надійність в відповідальних застосуваннях.

Інтерес до мотор-редукторів SEW-EURODRIVE c електродвигунами серії DRN з підвищеним рівнем енергозбереження (ккд) останнім часом зростає також на українському ринку з двох причин:

- Через зростання ціни на електроенергію термін окупності енергозберігаючих моторів знижується вже до 2-3 років, а далі вони вже будуть давати економію,

- Для експорту продукції з електроприводами в більшість країн світу, де є вимоги з енергозбереження, потрібно застосування моторів з рівнем не нижче IE3. У зв'язку з цим ТОВ «СЕВ-Евродрайв», яке є дочірнім підприємством концерну SEW-EURODRIVE в Україні, прийняло рішення про початок складання моторів серії DRN У власному складально-сервісному центрі в Дніпропетровську.

www.sew-eurodrive.ua